Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - People | Planet | Profit

Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Is het een hype of heeft het de toekomst ... ?

De wereld verandert. Je bent als ondernemer een belangrijke speler in de samenleving.
Immers, het MKB is de motor van de Nederlandse economie.

MVO heeft drie kernwaarden:

 • people
 • planet
 • profit

  Je kan bijdragen of wellicht doe je dat al in één of meerdere elementen.
  Veelal zijn wij er niet van bewust.

 • people - op maatschappelijk vlak, werkgelegenheid, onderwijs, sport, enz.
 • planet - energiebesparing, gescheiden afval, inkoop van gecertificeerd materiaal (bijvoorbeeld papier), enz.
 • profit - door kostenbesparing en in de toekomst doen MVO-bedrijven alleen zaken met elkaar ...


  "Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een bewustwordingsproces."
  Doe je mee aan duurzaam ondernemen?

  Met het "downloadbare" logo kan je je bezoekers van je website erop attent maken, dat je een MVO-bedrijf bent.