Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - People | Planet | Profit
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is geen product. Het is geen label, keurmerk of logo die we ergens op plakken.

Het is een bewustwordingsproces.
De ervaring leert, dat wanneer je als ondernemer het MVO-pad ingeslagen bent je tot de conclusie komt dat dit de juiste weg is anno 2010. Wellicht is het nu een hype en ook nog een vaag begrip, maar over een tijdje weten we niet meer beter en is het algemeen goed.

Je voldoet als ondernemer aan het MVO-criterium als je een bijdrage levert aan de kernwaarden people en/of planet. En het levert je profit op!

MVO is een proces en je wordt als MVO-ondernemer niet beoordeelt hoeveel en hoe frequent je een bijdrage levert.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is om je in bedrijfsvoering ermee bezig te zijn.

Met het logo kan je kenbaar maken, dat je MVO bezig bent!


Maak een keuze uit de verschillende formaten.
Kopieer de HTML-regel (tussen de lijnen) en plak deze in uw website of weblog.
Het logo en de link naar www.bedrijven-mvo.nl is gelijk actief.

Gelieve dan ons een bericht te sturen en je wordt dan vermeld in het MVO bedrijvenregister.